Ελληνικοί Fivem - Gta Rp Servers

Greek Mafia Masters

Players: 221 / 500
IP: 54.38.216.28:30120Status: Online


-->Play Now<--
Discord: fivem.gr/greekmafia


PARADOX ROLEPLAY

Players: 86 / 200
IP: 213.32.7.62:30120Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/paradoxroleplay


BIGMANS EXTREME

Players: 149 / 400
IP: 141.94.97.28:30120Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/bigmans


Greek Mafia Official

Players: 42 / 300
IP: 141.94.97.28:30122Status: Online


-->Play Now<--
Discord: fivem.gr/greekmafia


GEN Q

Players: 242 / 500
IP: 135.125.189.149:30130Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/genq


Prime Roleplay

Players: 55 / 200
IP: 213.32.7.62:30130Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/primev2


New Generation

Players: 242 / 500
IP: 135.125.189.149:30130Status: Online


-->Play Now<--
Discord: fivem.gr/newgeneration


Quest RolePlay

Players: 25 / 200
IP: 54.37.206.47:30120Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/FhY747JA


HardCore RolePlay

Players: 0 / 150
IP: 141.94.97.28:30121Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/hardcorerp


Reverse RolePlay

Players: 89 / 200
IP: 162.19.95.237:30121Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/CVjRMER2jf


VooDoo Official

Players: 155 / 350
IP: 51.195.60.36:30123Status: Online


-->Play Now<--
Discord: discord.gg/7Zn4HhAsfe


Emerald Roleplay

Players: 104 / 350
IP: 162.19.95.237:30120Status: Online


-->Play Now<--
Discord: fivem.gr/emeraldrp


Η λίστα των ελληνικών gta rp server περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο γνωστούς greek fivem server όπως:  Infamous RP , Greek Mafia RP , Notorious RolePlay , New Generation RolePlay , Greek Fear RP , Paradox RolePlay , Vendetta Greek Roleplay, Pandora Greek Gta RP , Zerdox , Diamond RP , Emerald RolePlay, Most Wanted New Era, Revenge Roleplay, Narcos Gta Rp, Karma Roleplay, Voodo Roleplay 2080 Roleplay , Emerald RolePlay Astoria RolePlay, LaCasa Roleplay, OverDose gta rp, WarZone, Crew PvP στο site μας υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες καθώς και τα discord τους!